Лумпарова къща
Неповторимо място за всеки ценител
Резервирай стая
Незабравимо преживяване
Дегустация на вино
Ухание на вино и история
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласен/на съм Дружество „БЪЛГАРСКА-РЕКЛАМНО-ИМПРЕСАРСКА АГЕНЦИЯ” АД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с регистрация в хотел Лумпарова къща, гр. Мелник.
Запознат/а съм с:
-   целта и средствата на обработка на личните ми данни;
-   доброволния характер на предоставянето на данните; 
-   правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
 
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.