Прочети повече

В „Богозидания град“, както е бил известен в древността Мелник, облегната на една от прочутите мелнишки пирамиди, е кацнала Лумпаровата къща.

Обявена за паметник на културата, тя представлява възстановка на оригиналната къща, обитавана от няколко поколения на фамилията Лумпарови. При последната реставрация стремежът бе да се съхрани всеки автентичен елемент и да се възпроизведат възможно най-точно типичните характеристики на мелнишките богатски къщи – изписаните холкери и витражите. Винарната, която навлиза цели 20 метра в скалата, е една от малкото съхранени автентични забележителности на този прочут с вината си район.